Go To Brand

TOOPLOOX Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy. Wnioskodawca zaoferuje na rynkach perspektywicznych produkty z branży IT/ICT, a przez to zwiększy osiągane przychody. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki produktowej TOOPLOOX. Udział w targach oraz misjach gospodarczych wzmocni pozycję przedsiębiorstwa w branży.


Numer umowy: POIR.03.03.03-02-0197/20
Beneficjent: TOOPLOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej marki TOOPLOOX
Wartość projektu: 382 900.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 287 175.00 PLN


Let's talk about your project

Decor Serpent

Tooploox sp. z o.o. is the controller of your personal data. See our Privacy Policy for further information.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google privacy policy and terms of service apply.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Our team is ready to support your vision.